Evenementen

Edit Album Re-Order the Album Images

Evenementen

Evenementen georganiseerd door onze clubs en bevriende organisaties.

  • Raac 65 jaar.jpg
  • DenderEagles.jpg

Nieuwsflash

Overlijden van onze voorzitter.

Op vrijdag 18/8/2017 is onze voorzitter, Arthur Duchesne, overleden in het ziekenhuis.  Arthur was één van de mede oprichters van de VML, nu 40 jaar geleden. Bij deze wensen wij zijn familie veel sterke toe.  Zij die wensen kunnen een berichtje achterlaten op de Facebook pagina van de VML.  

 

 

Secretariaat

Het email adres van het secretariaat is aangepast naar vmlsecretariaat@telenet.be , gelieve alle communicatie voortaan naar dit adres te sturen. Het secretariaat is open op maandag en dinsdag tijdens de kantooruren en dat voor al je vragen of adviezen.

Alle onderstaande documenten zijn nu terug te vinden in fhet menu Documenten.

1. Aanvraag Brevet B voor shows in Frankrijk 2017
2. Aanvraag om aansluiting 2017 (nieuw lid)
3. Aanvraag overplaatsing AAM Brevetten en bevoegdheidsverklaringen
4. Aanvraag sportlicentie 2017
5. Lijst inschrijvingen 2017
6. Lijst vrijwilligers 2017
7. Melding van wijziging RVB
8. Ongevalsaangifte 2017
9. Vernieuwing lidmaatschap clubs 2017
10. Aanvraag lidmaatschap VML 2017

 

Kaspersky virusscanner

Sinds begin december 2016 krijgen wij regelmatig meldingen van leden dat hun virusscanner aangeeft dat de site van VML geïnfecteerd is met een Trojan Horse.  Ik heb dit aangekaart bij onze internetprovider.  Zij hebben alle bestanden van de site gescand op 14/12/2016 en hebben niets gevonden.  Het blijkt dus een vals positieve melding te zijn, en dit alleen met de Kaspersky anti virus software.  

Info betreffende drones/FPV gebruik.

Heden zijn multicopters/drones erg in trek, alsook het FPV vliegen.  Graag willen wij jullie erop wijzen dat de reglementering betreffende de 'conformiteit van de radioapparatuur' gevolgd moet worden. 

Op de site van het BIPT (Belgisch Instituur voor Post en Telecommunicatie) staat interessante info voor zij die met 'drones ' vliegen.  Hier is de link.

 

 

 

Brevetten met geautomatiseerde toestellen

Tegenwoordig zijn er vele soorten van automatische stabilisatiesystemen, zeg maar autopilots, verkrijgbaar om in te bouwen in de toestellen. Deze systemen gaan het toestel automatisch in horizontale stand brengen en houden. Een uitermate efficiënte reddingsoptie als er iets fout loopt! Het spreekt voor zichzelf dat deze systemen NIET mogen gebruikt worden bij het afleggen van proeven voor brevetten! Indien een toestel uitgerust is met een dergelijk systeem (bv. Naza-H of Bavarian) dient het gedeactiveerd te worden vooraleer de proeven mogen afgelegd worden. De examinator dient zich hiervan te vergewissen voor de vlucht begint.

Voor alle duidelijkheid: brevetten mogen enkel afgelegd worden met toestellen die beschikken over een conventionele besturing, die enkel door de piloot bestuurd worden:

- Vliegtuigen dienen ailerons (rolroeren), elevator (hoogteroer) en rudder (richtingsroer) te hebben; 

- Heli's dienen pitch control, enkele hoofdrotor en staartrotor of systeem dat dit vervangt (vb. met afleidbare lucht) aileron en elevatorcontrol te hebben.

Toestellen met dubbele hoofdrotor op 1 as worden niet aanvaard!

Gezien de proeven enkel met modelluchtvaartuigen mogen afgelegd worden moeten zij uiteraard ook zwaarder dan 1 kg wegen!