Nieuwsflash

 • De ongevalsaangifte voor 2014 werd geupdate!
 • Nieuwe Circulaire CIR-GDF01
  Gepubliceerd door Webmaster - 1 oktobert 2013

  De nieuwe circulaire CIR-GDF01 is uitgebracht.  

  We kregen onlangs opmerkingen in verband met het verschijnen van de nieuwe circulaire CIR-GDF 01 van het DGLv. Er wordt ons verweten dat we de leden nog niet officiëel op de hoogte hebben gebracht en zij dit via andere kanalen hebben moeten vernemen. Dit heeft echter een reden, die ik graag even verduidelijk:

  De nieuwe circulaire is op de website van het DGLv geplaatst en ging in voege op 1/9/2013. Echter, bij lezing is gebleken dat er enkele zaken instaan die foutief en/of onaanvaardbaar zijn. We hebben dan ook aan het DGLv gevraagd om de circulaire voorlopig op te schorten, en een vergadering te beleggen om dit eerst te bespreken. 

  De nieuwe circulaire kunt u hier terugvinden:

  http://mobilit.belgium.be/nl/binaries/gdf01_tcm466-229990.pdf

 • Wijziging van het veiligheidsbrevet B!
  Gepubliceerd door Webmaster - 21 Oktober 2013

  Verschillende helicopterpiloten merkten op dat de autorotatie, gevraagd voor het behalen van het veiligheidsbrevet B, een  veiligheidrisico inhoud, voor zowel de piloot als het model.  Vanaf heden is deze proef afgeschaft.

  Lees meer

Aangifte Modellen +12 kg/52cc/100N

In de nieuwe circulaire CIR-GDF 01 van het DGLv wordt er niet meer gesproken over Categorie 2 of 3 toestellen. Er is enkel het punt 5.2.4b dat spreekt over toestellen zwaarder dan 12 kg of met zwaardere motoren. Enkel voor deze toestellen moet nog een aangifte gedaan worden. Deze aangifte dient ook niet meer naar het DGLv opgestuurd te worden, maar wordt nu door VML zelf verwerkt. Vanaf nu kan je het document "aangifte modelvliegtuigen zwaarder dan 12 kg" en het document "Regels voor aanvragen en bekomen toelating zware modellen" downloaden van de website onder de tab "Documenten".

OPGELET: Indien U voor toestellen vroeger een Categorie 2 of 3 toelating bekomen hebt, blijft deze geldig en dient er nu GEEN nieuwe aanvraag ingediend te worden voor die toestellen!

Indien er verdere vragen zijn, contacteer dan Dirk Van Lint.

Hoe hoog mogen we vliegen?


Lees meerHoe hoog kan een vliegtuig vliegen, en hoe hoog mogen we vliegen?