Nieuwsflash

  • De ongevalsaangifte voor 2014 werd geupdate!

Aangifte Modellen +12 kg/52cc/100N

In de nieuwe circulaire CIR-GDF 01 van het DGLv wordt er niet meer gesproken over Categorie 2 of 3 toestellen. Er is enkel het punt 5.2.4b dat spreekt over toestellen zwaarder dan 12 kg of met zwaardere motoren. Enkel voor deze toestellen moet nog een aangifte gedaan worden. Deze aangifte dient ook niet meer naar het DGLv opgestuurd te worden, maar wordt nu door VML zelf verwerkt. Vanaf nu kan je het document "aangifte modelvliegtuigen zwaarder dan 12 kg" en het document "Regels voor aanvragen en bekomen toelating zware modellen" downloaden van de website onder de tab "Documenten".

OPGELET: Indien U voor toestellen vroeger een Categorie 2 of 3 toelating bekomen hebt, blijft deze geldig en dient er nu GEEN nieuwe aanvraag ingediend te worden voor die toestellen!

Indien er verdere vragen zijn, contacteer dan Dirk Van Lint.

Hoe hoog mogen we vliegen?


Lees meerHoe hoog kan een vliegtuig vliegen, en hoe hoog mogen we vliegen?

Belangrijke mededeling van BMI Models!

AAN ALLE BESTUURSLEDEN VAN DE BIJ VML AANGESLOTEN CLUBS

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hebben de Heer en Mevrouw Hersleven besloten om vrijwillig te stoppen met de firma BMI .

Als dank aan de vele trouwe klanten en ten afscheid  willen ze aan onze clubs nog een schitterend geschenk geven.

Dit bestaat uit een beginnersvliegtuig “TAKE-OFF 1400”kant en klaar om onmiddellijk te vliegen.


Voor meer info, klik hier.

Brevetten met geautomatiseerde toestellen

Tegenwoordig zijn er vele soorten van automatische stabilisatiesystemen, zeg maar autopilots, verkrijgbaar om in te bouwen in de toestellen. Deze systemen gaan het toestel automatisch in horizontale stand brengen en houden. Een uitermate efficiënte reddingsoptie als er iets fout loopt! Het spreekt voor zichzelf dat deze systemen NIET mogen gebruikt worden bij het afleggen van proeven voor brevetten! Indien een toestel uitgerust is met een dergelijk systeem (bv. Naza-H of Bavarian) dient het gedeactiveerd te worden vooraleer de proeven mogen afgelegd worden. De examinator dient zich hiervan te vergewissen voor de vlucht begint.

Voor alle duidelijkheid: brevetten mogen enkel afgelegd worden met toestellen die beschikken over een conventionele besturing, die enkel door de piloot bestuurd worden:

- Vliegtuigen dienen ailerons (rolroeren), elevator (hoogteroer) en rudder (richtingsroer) te hebben; 

- Heli's dienen pitch control, enkele hoofdrotor en staartrotor of systeem dat dit vervangt (vb. met afleidbare lucht) aileron en elevatorcontrol te hebben.

Toestellen met dubbele hoofdrotor op 1 as worden niet aanvaard!

Gezien de proeven enkel met modelluchtvaartuigen mogen afgelegd worden moeten zij uiteraard ook zwaarder dan 1 kg wegen!